12-07-2019 - Prace brukarskie.

Wykonawca przystąpił do prac brukarskich na rondzie na DOPT17 przy MOP Kołbiel.

Na Węźle Kołbiel przystapiono do układania podbudowy bitumicznej na łącznicach.