12-08-2016 r

Trwa inwentaryzacja przyrodnicza oraz analizowany jest wpływ projektowanych rozwiązań na środowisko.
Opracowywany jest projekt kształtu węzła Kołbiel.
Zostały złożone wyjaśnienia do Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego do projektu robót geologicznych.