12-10-2018 - Przebudowa sieci teletechnicznej.

- Wykonawca rozpoczął prace związane z przebudową sieci i urzadzeń teletechnicznych.

- Trwają próby ciśnieniowe na gazociągu G9 w miejscowości Gadka.

- Prowadzone są prace przy obiektach inżynierskich PZM2 i 2a (przejścia dla małych zwierząt) w km 20+075.