13-03-2020 - Zmiana organizacji ruchu.

W dniu 16.03.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegajacej na uruchomieniu tymczasowego bypassu w rejonie obiektu PZM-9 w km27+300 do 27+900.

Dzięki bypassowi możliwe będzie jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17 na odcinku od km 27+350 do km 27+880 wraz z obiektem inżynierskim PZM-9. Droga przebiegać będzie w śladzie projektowanej drogi obsługującej przyległy teren DOPT 1. Wszystkie drogi tymczasowe posiadać będą nawierzchnię bitumiczną. Na całym odcinku zaprojektowano ograniczenie prędkości do 60 km/h i zakaz wyprzedzania. Wzdłuż krawędzi zaprojektowano ustawienie tablic prowadzacych, a na łukach fale świetlne. 

Organizacja będzie obowiązywać do czasu wybudowania obu jezdni S17.