13-11-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Prowadzono prace związane z naprawą zaniżenia jezdni i naprawa ścieku w rejonie WED-1.

Zdjęcia z prac w zakładce "Galeria".