13 - 12 - 2017 - Pozwolenie Wodno - Prawne

Wykonawca wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie Pozwolenia Wodno - Prawnego na wykonanie oraz likwidację, projektowanej tymczasowej budowli tj. przepustu na rzece Antoninka na działce nr. 535 obręb Człekówka gmina Kołbiel.