13.04.2018 - rozbiórki budynków.

Wykonawca przekazał Projekt Wykonawczy z zakresu rozbiórki budynków w wersji papierowej i elektronicznej w celu ostatecznego zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego.