14-02-2020 - Branża mostowa .

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych:

  • WED-1 w m 20+490 - Betonowanie korpusu przyczóka - podpora P3 (j.lewa), betonowanie filara - podpora P2 (DOPT1), deskowanie korpusu przyczółka -podpora P1 (DOPT1).
  • WD-7 w km 21+615  - Montaz desek gzymsowych, zbrojenie oczepów murów oprowych.
  • WD-9 w km 23_821 - Betonowanie oczepów ścian bocznych przyczółka, montaż kotew pod bariery.
  • WD-11 war.1 w km 24+222 - montaż barier ochronnych,