14-07-2017- projekt budowlany

Wykonawca przekazał uzupełnienie projektu budowlanego (Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego) w celu jego weryfikacji.