14-09-2017 - mapy z projektem podziału nieruchomości

Wykonawca przekazał mapy z projektem podziału nieruchomości (wersja papierowa) w celu ich weryfikacji.