14-09-2018 Przejście dla małych zwierząt.

Wykonawca jest w trakcie realizacji przejścia dla małych zwierząt w postaci przepustu PZM7 w km 22+730 na granicy miejscowości Bocian i Nowa Wieś.