14-09-2020 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 18.09.2020 r. o godzinie 10:00, Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegającej na dopuszczeniu ruchu po dwóch jezdniach S17 na odcinku Obwodnicy Kołbieli w km od 19+200 do 19+460. (na wysokości firmy KRATBET)