14-12-2018 - Przygotowania do okresu zimowego.

Wykonawca prowadzi prace związane z zabezpieczeniem placu budowy przed okresem zimowym.