15-01-2021 - Roboty konserwacyjne.

Na terenie budowy Wykonawca prowadzi niezbędne roboty konserwacyjne.