15-03-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych;

  • WD-9 w km 23+821 Zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka - podpora P1,oraz betonowanie ściany bocznej przyczółka.
  • WD-10 w km 0+980 Betonowanie fundamentu- podpora P1 oraz betonowanie ław fundamentowych ścian bocznych przyczółka.
  • WD -11 w km 24+224 Deskowanie ustroju nośnego.