15-05-2019 - Prace na obiektach mostowych.

Wykonawca prowadzi szeroko zakrojone prace na obiektach mostowych np:

- WED-1 - sprężanie ustroju nośnego,

- WD-8 - przygotowanie platformy pod rusztowanie, wykopy pod ławy fundamentowe.oraz deskowanie ustroju nośnego.

- WD-11 war,1 - demontaż deskowania ustroju nośnego po sprężeniu obiektu.

- WD-11 war.2 - zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka-podpora P3.