15-10-2016 geotechnika

W chwili obecnej są prowadzone terenowe badania geologiczne na podstawie uzupełniającego projektu robót geologicznych zatwierdzonego decyzją Urzędu Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 25.08.2016 r., znak: PE-1.7440.10.2016.ES