15-11-2018 - Czasowa organizacja ruchu.

W dniu 16-11-2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na funkcjonowanie czterech dodatkowych zjazdów na budowę i przystanku autobusowego na drodze krajowej nr 17 na odcinku 19+718 do km 27+470.

Projekt obejmuje oznakowanie zjazdów na plac budowy w:

- km 19+718 strona prawa.

- km 26+095 strona prawa.

- km 26+975 strona lewa.

- km 27-470 strona lewa, oraz obejmuje przystanek autobusowy w km 23+341 strona prawa w miejscowości Nowa Wieś.

Wprowadzone zostanie ograniczenie predkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok. 100 m przed i za wjazdami.

Czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do czsu ukończenia prac budowlanych.

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.