15-11-2019 - Mur oporowy.

Na DK50 w km 1+300, Wykonawca przystąpił do wykonania muru oporowego w koszch gabionowych.