16-09-2016 Węzeł Kołbiel

W pracowaniu jest nowe rozwiązanie dla Węzła Kołbiel po zmianie parametrów.

Projektowana droga krajowa nr 50 (w jej nowym przebiegu) będzie krzyżować się z drogą S17 w km 23+830.

W obrębie drogi ekspresowej planowane są:

 • łącznice zjazdowe i wjazdowe umożliwiające połączenie drogi ekspresowej z projektowaną DK50 oraz istniejącym układem komunikacyjnym
 • budowa wiaduktu drogowego w ciągu projektowanej drogi nr 50 ( w jej nowym przebiegu) nad drogą ekspresową S17
 • budowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2747W nad budowanymi łącznicami nr 4 i nr 5 oraz projektowaną drogą nr 50 ( w jej nowym przebiegu)
 • budowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2747W nad drogą S17

 

Skrzyżowanie nowoprojektowanej drogi nr 50 z drogą ekspresową przewidziane jest w postaci węzła bezkolizyjnego typu „koniczyna”.

Poniżej nowe, przyjęte parametry techniczne dla drogi krajowej nr 50:

 • klasa drogi: GP (droga główna ruchu przyspieszonego)
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • nośność: 115 kN/oś
 • przekrój poprzeczny: docelowy dwujezdniowy 2x2 pasy ruchu
 • szerokość pasa ruch: 3,5 m
 • szerokość poboczy utwardzonych: 1,5 m
 • ·szerokość pasa dzielącego: min. 4 m (bez opasek).