16-12-2016 - weryfikacja "węzła Kołbiel"

Po weryfikacji, została złożona do Zamawiajacego rewizja "węzła Kołbiel".