17-01-2019 - Wznowienie prac budowlanych.

W związku z poprawą warunków atmosferycznych Wykonawca wznowił prace budowlane np. usuwanie kolizji elektrycznych, prace na obiektach mostowych WD-9 i WED-1.