17-04-2019 - Roboty na obiektach mostowych.

Wykonawca wykonał betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-11 war. 1, jest to wiadukt w śladzie DK 50 nad drogą S17 w miejscowości Człekówka.

Ponadto wykonywane są zbrojenia i dekowanie korpusu przyczółka - podpora P2 na obiekcie WD-10 w km 0+980 DK 50.

- WED-1 km 20+490, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego- jezdnia prawa

- WED-8 km 23+449, zbrojenie i deskowanie korpusu przyczółka-podpora P1.