17-04-2020 - Roboty drogowe.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, polegajacej na przełożeniu ruchu na bypassy, pozwolila na prowadzenie robót drogowych na łączeniu z ocinkiem nr 1 inr 3 S17 i DOPT17 i DOPT18.

- ulepszanie podłoża,

- Wzmacnianie skarp,

- budowa przepustów,

- podbudowa  z BA i CA.