17-07-2017 -złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

17 lipca 2017 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie trafił wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku obwodnica Kołbieli (od ok. km 19+200 do ok. km 27+900) o długości około 8,700 km. Wydanie decyzji przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.