17-07-2020 - puszczenie ruchu na obwodnicy Kołbieli

Od dzisiaj do dyspozycji kierowcy mają dwie jezdnie na obwodnicy Kołbieli w ciągu budowanej drogi S17 (ok. 8,7 km).
Jedyne miejsce, gdzie jeszcze kierowcy przez jakiś czas napotkają na utrudnienia to zwężenie do jednej jezdni w Ostrowiku na odcinku ok. 400 metrów .
Prace budowlane na odcinku jeszcze trwają, dlatego obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

  • Do dyspozycji kierowców oddano dwie jezdnie na ok. 8,7 km odcinku obwodnicy Kołbieli (poza krótkim zwężeniem w Ostrowiku);
  • Zlikwidowane zostało tymczasowe rondo "Passata" w Kołbieli w ciągu S17;
  • Prace budowlane nadal trwają. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Wraz z puszczeniem ruchu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17 i uruchomione zostały drogi dojazdowe oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.