17-12-2020 - Pozwolenie na użytkowanie.

Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie.