18-02-2021 - Czasowa organizacja ruchu.

Wykonawca prowadzi działania polegające na utrzymaniu czasowej organizacji ruchu.