18-03-2020 - Wznowienie robót.

Z dniem 19.03.2020 r Wykonawca zamierza wznowić roboty nawierzchniowe z betonu cenentowego na S17.