18-07-2019 - Prace przy budowie MOP Kołbiel.

Wykonawca przystąpił do profilowania dróg wewnętrznych na MOP-ie Kołbiel.