19 - 01 - 2018 Podwykonawca

Wykonawca zgłosił do Zamawiającego podwykonawcę, którego zakes prac będzie obejmował roboty budowlane i rozbiórkowe.