19-05-2017 - plan działań ratowniczych

Wykonawca złożył do akceptacji plan działań ratowniczych.