19-09-2019 - Budowa drogi gminnej.

Wykonawca przystapił do budowy drogi gminnej DG270414W w miejscowości Bocian.