19-10-2018 - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

W dniu 24.10.2018 r Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w związku z  budową bypassu na drodze krajowej nr 17 w km 27+000 w miejscowości Gadka.

Przewidziano ustawienie znaków informacyjnuch o zbliżających sie robotach. Dodatkowo wprowadza sie stopniowe ograniczenie prędkości do 50 km/h i zakaz wyprzedzania na odcinkach ok 100 m przed i za poczatkiem poszerzenia oraz na całej jego długości.

Zmiana organizacji ruchu przewidziana jest do czasu ukończenia robót. 

Kierowców prosimy o zachowanie ostrożności.