19-11-2020 - Prace naprawcze.

Wykonawca prowadzi prace naprawczo wykończeniowe na stożkach, skarpach i przeciwskarpach.