19-12-2018 - Budowa przejść dla zwierząt.

Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze i montażowe przy budowie przepustu ekologicznego dla małych zwierząt zintegrowanego z ciekiem wodnym (PZM-7) w km 22+730 i przepustu ekologicznego dla małych zwierząt (PZM-8) w km 26+210.