20-01-2017 - projekt budowlany

Wykonawca opracowuje szczegółowy projekt budowlany z uwzględnieniem zaakceptowanej geometrii węzła "Kołbiel".