20-04-2018 - Place składowe

W wyniku kolejnego przeglądu sposobu składowania materiałów na placach składowych, Inżynier wezwał Wykonawcę do odpowiedniego zabezpieczenia materiałów pylących.