20-04-2021 - Usuwanie wad i usterek.

Wykonawca przystapił do usuwania wada i usterek. Zdjęcia z prowadzonych prac zostały zamieszczone w zakładce "Galeria".