20-10-2020 - Prace wykończeniowe.

Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe na trasie głownej i drogach dojazdowych.

- montaż ogrodzeń,

- prace brukarskie na MOP Kołbiel,

- plantowanie i humusowanie skarp,

- budowa zbiornika wodnego ZB28.