20 - 12 - 2017 Pomiary kontrolne

Wykonawca  wykonuje pomiary kontrolne na linii gazowej wysokiego ciśnienia w granicy inwestycji.