21-01-2021 -Prace porządkowe.

Na terenie budowy, Wykonawca prowadzi są prace porządkowe i konserwacyjne.