21-03-2018 Materiały promocyjne

Do GDDKiA zostały złożóne materiały promocyjne, które po zatwierdzeniu zostaną przekazane do Urzędów Gmin Kołbiel i Celestynów oraz Starostwa Powiatowego w Otwocku.