21-04-2017 - projekt linii rozgraniczających

Wykonawca złożył do weryfikacji projekt linii rozgraniczających.