21-12-2020 - Prace porządkowe.

Wykonawca prowadzi prace zabezpieczające, naprawcze i porządkowe na terenie budowy.