22-02-2019 - Posiedzenie Komisji Budżetu.

W dniu 20.02.2019 r. w Urzędzie Gminy Kołbiel odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Kołbiel, z udziałem zaproszonych przedstawicieli GDDKiA, Wykonawcy i Nadzoru budowy.

Wykonawca przedstawił aktualny postep prac na budowie. Pozostali zaproszeni goście udzielili odpowiedzi na pytania Komisji