22-03-2019 - Roboty drogowe.

Wykonawca przystapił do budowy nasypów na udostępnionych frontach robót na całym odcinku.