22-08-2019 - Roboty mostowe.

Wykonawca przystąpił do montażu desek gzymsowych na obiekcie WD-11 war.1 w km 24+222.

Na obiekcie WD-10 w km 23+821 wykonano montaż belek typu KUJAN - jezdnia DK50.

WD-9 w km 23+821 - wykonano betonowanie ustroju nośnego.

Zakończono prace konstrukcyjne budynku toalet na MOP Kołbiel.