22 - 11 - 2017 Konstrukcja Nawierzchni

Wykonawca oczekuje na opinię Zarządców Dróg do Projektu Konstrukcji Nawierzchni.