23-04-2020 - Roboty mostowe.

Wykonawca prowadzi prace na obiektach mostowych.

- WED -1 km 20+490 - sprężanie ustroju nośnego.

- WD-7 km 21+615 - betonowanie płyty przejściowej oraz zbrojenie i deskowanie oczepów murów oporowych,

- WD-9 km 23+821 - wykonywanie przeciwspadku z asfaltu lanego,

- MS-4 km 24+408 - prace wykończeniowe powierzchni betonowych obiektu.

- WD-11 war.2 km 26+946 - przygotowanie do wykonania przeciwspadkuz asfaltu lanego.